LOŠE NAVIKE
LOŠE NAVIKE

Zabrane, kritike i ucjene neće pomoći da se dijete odvikne od sisanja palca. Naprotiv, time se stvara...

TRUDNOĆA
PREHRANA
PAŽNJA
POMOĆ
RAZVOJ
RAZVOJ

Tokom prve godine bebi treba samo gram soli dnevno, a u drugoj godini manje od dva grama ...

VAŽNO
DILEME
TRUDNOĆA I DILEME
PREVENCIJA
NJEGA
ORDINACIJA
ZA RODITELJE
ODGOJ