Liječnik odgovara

Nalaz urina u trudnoći

Referentne vrijednosti za pojedine laboratorijske pretrage u trudnoći se mijenjaju

Avaz.ba
01.11.2017 16:40
A
A
A

Trudna sam devet sedmica. Na redovnom pregledu moj ginekolog je tražio da uradim laboratorijske nalaze urina i krvi. Leukociti u krvi su malo povišeni 10,7; leukociti i eritrociti u mokraći su 2-3, a pločastog epitela ima 10-15. Ginekolog mi je rekao da su nalazi dobri, ali je ipak preporučio da uradim urinokulturu. Zanima me što to znači.

- Referentne vrijednosti za pojedine laboratorijske pretrage u trudnoći se mijenjaju, pa je tako normalna vrijednost za leukocite u krvi u trudnoći do 11, što znači da vam je nalaz uredan. Dva do tri leukocita i eritrocita u urinu uz nešto pločastog epitela je također uredan nalaz. Vaš ljekar je u pravu što je tražio i nalaz urinokulture, jer ukoliko je i taj nalaz uredan, možete biti posve mirni.