Liječnik odgovara

Šta kada je dijete preosjetljivo

Autor: "Bebe i mame"
04.02.2018 18:51
A
A
A

Šta je "sindrom prerazdražljivog djeteta". Tretira li se kao bolest i utječe li na razvoj djeteta?

- Tokom prvih godina života mozak doživljava značajne promjene. Neka su djeca (češće ona koja su rođena sa porodnom težinom manjom od 2500 g) osjetljivija na vanjske podražaje, ali i na bol (npr. kod dojenačkih kolika - grčića).

Uspavljivanje, spavanje i razbuđivanje također odražavaju funkciju mozga i ona se mijenja tokom prvih godina.

Tako neka djece teže usnivaju, kraće i isprekidano spavaju i teže se razbuđuju ili suprotno, lako se bude na najmanji podražaj.

Nije riječ o bolesti i potrebno je samo osigurati što mirnije ozračje - smanjiti razinu podražaja - dokle god se uočava neugoda kod djeteta.

Više o:

Dijete Osjetljivo