BEBE I MAME Kad genetika umiješa prste

Rh+ faktor je jači

Beba može imati krvnu grupu i Rh faktor jednog roditelja ili kombinaciju oba

"Bebe i mame"
17.02.2019 12:08

Beba nasljeđuje po jedan gen od oca i majke.

Foto: Ilustracija

Rh faktori se genetički determinirani. Beba može imati krvnu grupu i Rh faktor jednog roditelja ili kombinaciju oba. No Rh faktor je ovisan i o rodiljeskom naslijeđu, pri čemu treba znati da je Rh pozitivni gen dominantan (jači), čak i kad se upari sa negativnim genom. 

Evo primjera:

* Ako osoba ima gene + i + Rh faktor krvi je pozitivan.

* Ako osoba ima gene + i - Rh faktor je pozitivan.

* Ako osoba ima gene - i - Rh faktor je negativan.

Beba nasljeđuje po jedan gen od oca i majke.

Ako je očev Rh faktor + i +, a majčin isto + i +, beba će dobiti po jedan plus od oca i majke i bit će Rh pozitivna.

Ako je očev Rh faktor + i +, a majčin - i -, beba će dobiti od oca + a od majke - geb i ona će imati gene + i -, ali bit će Rh pozitivna.

Ako je očev gen + - Rh pozitivan, a majčin isti takav, beba može biti:

* + + Rh pozitivna

* + - Rh pozitivna

* - - Rh negativna

Ako su očevi geni - i - a majčini + i -, beba može biti:

* + - Rh pozitivna

* - - Rh negativna

Ako su očevi geni - i - a majčini - i -, beba će biti - - Rh negativna.

NA VRH