Liječnik odgovara

CIN1 i trudnoća

CIN1 je dijagnoza koja je kod nas dobivena PAPA testom.

Avaz.ba

U 14. sedmici trudnoće mi je HPV i CIN 1 otkrio promjene na ušću grlića maternice. Čekam daljnje nalaze, jer je moj ginekolog tražio ponavaljanje PAPA testa nakon terapije koju mi je propisao. Zanima me kako to može utjecati na moje dijete i šta mogu učiniti?

- CIN je skraćenica od cervikalna intraepitelijalna neoplazija. Te promjene treba ozbiljno shvatiti, jer mogu, nakon nekoliko godina, preći u invazivni karcinom grlića maternice. Karcinom vrata maternice se ne može razviti bez infekcije HPV-om.

HPV je skraćenica za humani papiloma virus. Taj virus postoji u grliću maternice kod oko 60 posto žena generativne dobi. Postoji više od 150 tipova tog virusa, a u spolnom sistemu nađeno je njih četrdesetak. Kod oko 15 posto inficiranih razvit će se u displaziju (CIN).

Postoji tačan protokol dijagnostičko-terapijskih postupaka predviđenih za takve slučajeve. Znajte i to da poslije trudnoće često nalaz može biti bolji ili čak uredan.

CIN1 je dijagnoza koja je kod nas dobivena PAPA testom. Dakle, citološka dijagnostika (PAPA test), podrazumijeva upozorenje, no ne i konačnu dijagnozu, koja se može postaviti tek nakon patohistološke analize tkiva, a što se dobiva kolposkopski ciljanom biopsijom.

Kolposkopija je pretraga grlića maternice pod velikim povećanjem, kod koje se s najsumnjivijeg mjesta uzima biopsija. Biopsija u trudnice nije najsretnija metoda, jer cerviks u toj situaciji može jače krvariti, a što može negativno utjecati na ishod trudnoće.

Stoga je dobro što je vaš ginekolog odredio da ponovite PAPA test nakon protuupalnog liječenja. Ukoliko nalaz ne bude bolji, preporučuje se kolposkopija bez biopsije (ukoliko nalaz ne bude izrazito sumnjiv).

NA VRH

Podijeli članak na