Liječnik odgovara

Kako se liječi karijes na mliječnim zubima

"Bebe i mame"
09.02.2018 13:13

Troipogodišnjem djetetu od karijesa su praktično nestali gornji sjekutići, a na desnima se pojavi gnojna vrećica. Odnedavno postoji fistula preko koje se jedan apsces prazni. Dijete noću pije samo vodu, nikada nije koristilo bočicu, ali je dojilo dvije godine. Zubiće peremo redovno. Šta učiniti, jer smo čuli da se može raditi čišćenje, ali da postoje i komplikacije zahvata? Kako poboljšati stanje?

- Ukoliko se radi o kompliciranim slučajevima kao što je ovdje situacija, misli se na komplikacije s apscesima i očito nedovoljnom mogućnošću kontrole ulaska hrane u preostale korjenove, moguće da je to trenutak za odluku o vađenju preostalih dijelova korjena.

Punjenje i liječenje kanala se u mliječnim zubima u osnovi ne prakticira zbog eventualnih komplikacija po trajne nasljednike, ali se možda mogu učiniti neki od zahvata koji će omogućiti bolju kontrolu situacije.

Takvi zahvati, prije svega, spadaju u palijativne, odnosno neinvazivne poput širokog otvaranja zuba da bi se bolje čistio, kako slinom nakon hranjenja, tako i prilikom četkanja ili ovisno o situaciji zatvaranje zuba privremenim materijalom kako bi se onemogućio ulazak hrane i ujedno mumificiralo živac u kanalu.

A od invazivnih metoda u svakom slučaju je vađenje kao metoda izbora s ciljem uklanjanja uzroka, no s vađenjem treba biti oprezan kako se ne bi prerano izvadio mliječni zub te na taj način omelo pravilno razvijanje viličnih kostiju.

NA VRH