Naša tema

Saznajte koje je knjige najbolje čitati djeci

Avaz.ba

Roditelji su prvi učitelji svojoj djeci i imaju veliki utjecaj na razvoj njihovih jezičnih sposobnosti, kao i na razvoj i usvajanje vještina čitanja. Čitanje je vještina koja se dugo razvija, zapravo usvajanje te vještine počinje još dok su djeca vrlo mala.

Čim djeca čuju jezik, počelo je njihovo usmjeravanje prema pismenosti. Osnova čitanja je jezik, a da bi ta osnova bila dobro razvijena, potrebno je što više razgovarati sa djecom. Zato razgovarajte sa djecom o svakodnevnim radnjama i aktivnostima, slušajte ih i budite aktivni sudionik u međusobnoj komunikaciji.

Knjige sa slikama namijenjene maloj djeci privlače pažnju djeteta i pomažu mu da poveže značenje teksta sa knjigom. Slikovnice imaju veliki utjecaj na razvoj djetetove mašte i razvijaju kreativnost.

Osim toga, dijete čuje iste riječi, rečenice i fraze, a to utječe na usvajanje pravila maternjeg jezika, dijete uči koristiti riječi na pravilan način i u pravilnom kontekstu.

Redovno čitanje priča vodi do dobrog govornika maternjeg jezika. Vrlo brzi razvoj i mnoštvo pitanja koja djeca postavljaju (ko?, šta?, gdje?, kako?) pružaju mnogo prilika roditeljima da upotrijebe knjige kako bi pomogli djeci da postave pitanja i odgovore na njih.

Dok čitaju knjige, roditelji mogu postavljati pitanja koja će djetetu pomoći da uvježba novo što uči ("Kako kaže krava?"), da nauče nešto o uzroku i posljedici ("Šta će se dogoditi?"), te razviju vještine razvrstavanja i organiziranja.

Dijete usvaja kulturu čitanja knjiga, ali i kulturu slušanja, a to će biti vrlo korisno kada krene u školu.

Istraživanja pokazuju da djeca koja tokom prvih godina života čuju mnogo riječi i koja su aktivno uključena u komunikaciju imaju bolje rezultate na testovima znanja i vještina u osnovnoj školi nego djeca koja nisu bila tako bogato izložena jeziku.

NA VRH

Podijeli članak na