KORISNO Igra nije samo zabava

Dobra igračka je vježba samostalnosti

Najbolje igračke su one koje stimuliraju dječiju aktivnost i uče malene da se druže i komuniciraju

"Bebe i mame"
20.09.2018 11:14

Psiholozi kažu da je glavni kvalitet dobre igračke njena jednostavnost i univerzalnost

Foto: Ilustracija

Igračke su važan dio odrastanja, ali pri izboru treba biti oprezan jer mnoge mogu podstaći agresivnost kod djeteta.

Prevladava mišljenje da su najbolje igračke one koje uče malene da čitaju i pišu. Međutim, dijete se ne razvija onda kada usvaja gotova znanja i uvježbava nekakve vještine, već onda kad samostalno uči rješavati postavljene zadatke.

Najbolje igračke su zato one koje stimuliraju dječiju aktivnost i uče malene da se druže i komuniciraju.

Psiholozi kažu da je glavni kvalitet dobre igračke njena jednostavnost i univerzalnost. Što je igračka univerzalnija, to su veće mogućnosti za igru. S takvim igračkama dijete se može zabaviti na različite načine, ovisno o mašti i raspoloženju.

Za bebe

* Zvečke - doprinose razvoju vida i sluha, koncentracije i pažnje, kao i koordinaciji pokreta.

* Visuljci koji se kače na krevetac ili kolica - doprinose razvoju vida, uče bebu da zadrži pogled na predmetu živih boja. Ako je igračka u obliku vrteške, dojenče stiče umijeće da je prati pogledom ukrug.

* Lutke koje ispuštaju zvuke posebno privlače pažnju beba i izazivaju njihovu radost.

Od 1. do 3. godine

Igra malenih u ranom uzrastu, do treće godine, pruža mu mogućnost da spozna sebe i svijet koji ga okružuje. Tada dijete otkriva da na nov način "barata" predmetima koje poznaje, što mu omogućava da se osjeti samostalnim i sigurnim u svoje snage.

* Piramida - Najjednostavniji tip ove klasična igračke sastoji se od štapa na koji dijete treba nanizati kolutove različite širine. Doprinosi preciznosti i koncentraciji, uči maleno da zapaža razmjere predmeta po veličini i boji, razvija finu motoriku, vizuelne sposobnosti i maštu.

* Kocke - U početku se dijete igra kockama bez posebnog reda: opipava ih, prevrće i obrće ili baca. Zatim ih počine redati jednu na drugu i na kraju ih koristi kao materijal za kuće ili zamkove.

* Automobili - razvijaju motoriku i bude maštu. Maleni često sebe zamišljaju kao vozača i uvježbavaju društvene uloge.

* Lutke - služe kao zamjena za čovjeka, a dijete koje se brine i vodi računa o njoj, uči se odgovornosti, ljubavi i pažnji.

Predškolski uzrast

Uzrast od tri do sedam godina vrlo je značajan u životu djeteta i utječe na njegov dalji razvoj. Maleno već osjeća svoju samostalnost i snažnu potrebu da je ostvari.

* Konstruktorski kompleti - konstruiranje je najznačajniji vid djelatnosti za predškolski uzrast. Bitno je da igračka ovog tipa pruža djetetu mogućnost da maksimalno ispolji maštu i dozvoli mu da istražuje i eksperimentira.

Konstruktorski kompleti, u koje spadaju i lego kocke, zahtijevaju preciznost i koncentraciju, pogodni su za igru više djece, ali i za individualnu aktivnost.

* Slagalice - formiraju prostorno mišljenje, razvijaju umijeće da se zadaci rješavaju postepeno, u etapama, uvježbavaju djetetovo strpljenje, koncentraciju i sposobnost da dugo sjedi na jednom mjestu, što je posebno korisno uoči polaska u školu.

NA VRH