RAST I RAZVOJ Jeste li znali

O čemu razmišljaju djeca od treće do šeste godine

"Bebe i mame"
18.03.2018 17:44

Sigurno biste željeli pomoći djeci da izbjegnu greške koje bi mogle negativno utjecati na njihovo samopouzdanje, fizičko i psihičko zdravlje. A, evo o čemu razmišljaju i u čemu griješe djeca od treće do šeste godine.

1 Svađe, bolest i drugi problemi ukućana mogu kod djeteta stvoriti utisak da je ono odgovorno za to kako se drugi osjećaju i šta im se dešava. Vaša je obaveza reći djetetu da nije odgovorno za emocionalnu bol drugih ljudi. Učvršćenjem ove istine možete kod njega spriječiti osjećaj da nije dobro dijete.

2 Djevojčice u tom periodu često misle da moraju biti poput svoje majke, jer samo tako mogu postati odrasle žene. Nipošto im ne povlađujte u tome, podstičite ih u uvjerenju da su jedinstvene i da se razvijaju u prekrasnu osobu.

3 Moji roditelji znaju sve i moram se slagati s njihovim mišljenjem, stav je mnoge djece. Vi kao roditelj morate insistirati da djeca izražavaju svoje mišljenje.

4 Moram zadovoljiti druge kako bi me voljeli. Vaš je zadatak uvjeriti dijete da ga volite i da želite da bude ono što želi.

5 Ima djece koja se osjećaju bolje kad iskale frustracije i ljutnju na mlađoj braći ili sestrama kao i maltretirajući drugu djecu. Takvoj djeci treba pomoći da shvate da se iza ljutnje samo prikriva njihov osjećaj straha, nemoći i povrijeđenosti. Naučite ih svojim ponašanjem i primjerom kako izraziti frustracije i ljutnju na konstruktivan način.

NA VRH