U praćenju djeteta svakako upamtite da je svako dijete posebno i jedinstveno

Kako djeca rastu: Šta sve može vaša beba

"Bebe i mame"

Kad jednom postanete roditelji, prvi osmijesi, mahanje ručicom, svaka nova vještina koju vaše dijete usvaja, ispunjavaju vas radošću i ponosom. Nema ničega uzbudljivijeg od posmatranja odrastanja vlastitog djeteta.

U praćenju djeteta svakako upamtite da je svako dijete posebno i jedinstveno na svoj način, pa se i razvija prema svom ritmu. Donosimo okvirne parametre razvoja djece prema uzrastu.

Dob djeteta: jedan mjesec

- Usavršene vještine (većina djece):

• Podizanje glavice;

• Reagiranje na zvuk;

• Gledanje u lica.

- Nadolazeće vještine (dio djece):

• Praćenje predmeta;

• Oglašavanje samoglasnicima;

• Uočavanje crno-bijelih uzoraka.

- Napredne vještine (mali broj djece):

• Osmjehivanje;

• Smijanje;

• Dizanje glavice pod uglom od 45 stepeni:

Dob: drugi i treći mjesec

* Usavršene vještine:

• Oglašavanje zvukovima;

• Praćenje predmeta;

• Održavanje glavice u zraku u kratkim periodima.

- Nadolazeće vještine:

• Osmjehivanje, smijanje;

• Dizanje glavice pod uglom od 45 srepeni;

• Pokreti postaju finiji.

- Napredne vještine:

• Mirno održavanje glavice u zraku;

• Podizanje tereta na nožicama;

• Podizanje glavice i ramena (mini-sklekovi).

Dob: četiri mjeseca

- Usavršene vještine:

• Mirno održavanje glavice u zraku;

• Podizanje tereta nožicama;

• Brbljanje kao odgovor na govor upućen bebi:

- Nadolazeće vještine:

• Hvatanje igračke;

• Pružanje ručica prema predmetima;

• Obrtanje.

- Napredne vještine:

• Imitiranje zvukova - mamamama;

• Moguće izbijanje prvog zubića.

Dob: pet mjeseci

- Usavršene vještine:

• Mogućnost uočavanja jarkih boja;

• Obrtanje;

• Zabavljanje igrom s vlastitim nožicama i ručicama.

- Nadolazeće vještine:

• Okretanje prema novim zvukovima;

• Prepoznavanje vlastitog imena.

- Napredne vještine:

• Mogućnost kratkog održavanja sjedećeg položaja bez pomoći;

• Istraživanje ustima;

• Moguć početak straha od nepoznatih.

Dob: šest mjeseci

- Usavršene vještine:

• Okretanje prema zvukovima i glasovima;

• Imitiranje zvukova, pravljenje balončića slinom;

• Obrtanje u oba smjera;

- Nadolazeće vještine:

• Hvatanje predmeta i istraživanje ustima;

• Sjedenje bez pomoći;

• Spremnost za dohranu;

- Napredne vještine:

• Naginjanje naprijed i pokušaji puzanja;

• Brbljanje i kombiniranje zvukova;

• Privlačenje predmeta prema sebi.

Više o temi Razvoj bebe

TRUDNOćA I POROD
Kako se razvija beba u majčinom stomaku
RAST & RAZVOJ
Beba govori i očima i ručicama
NA VRH

Podijeli članak na