Život u porodici

Deset grešaka koje ruše djetetovo samopouzdanje

"Bebe i mame"

Za razvoj samopoštovanja kod djece presudnu ulogu ima odgoj. Ako pred dijete postavljamo velika očekivanja, njegovo će samopoštovanje biti nisko, jer neće moći ostvariti ono što smo mi zamislili. Ako, pak, imamo preniska očekivanja, dijete se neće željeli truditi da ostvari svoje potencijale.

Mnogo je načina na koje roditelji utječu na razvoj djetetovog samopoštovanja. Način na koji razgovaraju s djetetom, na koji ga hvale ili kritiziraju, na koji zadovoljavaju njegove potrebe, na koji ga slušaju, sve to utječe na to hoće li i koliko dijete vjerovati u sebe.

Većinu grešaka roditelji čine nesvjesno, ponavljajući rečenice koje su čuli od svojih roditelja. Evo nekoliko primjera:

1. Roditelji ne zadovoljavaju djetetove potrebe na odgovarajući način: Ne pružaju mu ljubav i brigu, ne odgovaraju na njegov plač, na potrebu za pažnjom i maženjem, ili još gore, kada dijete vidi da se roditelj više brine za mlađu ili stariju braću i sestre.

2. Roditelji ignoriraju ili negiraju dječije osjećaje pa mu govore: "Zašto si tužan, trebaš se smijati, a ti plačeš".

3. Ponižavaju i ismijavaju dijete: "Dječaci ne plaču!, Baš si beba!, Uvijek si nespretan, glup ili Ista si mama (tata)!"

4. Dijete tjeraju da ostvaruje njihove ambicije, a ono to u stvari ne želi ili nema talenta.

5. Kada dijete upoređuju s drugima, a posebno u situacijama u kojima ni dijete nije zadovoljno sobom.

6. Ograničavaju dijete predrasudama: "Djevojčice se ne igraju autićima. Dječaci ne plaču."

7. Kada previše popustljivi roditelji djetetu ne daju smjernice pa ono ne zna šta smije, a šta ne smije.

8. Kada dijete prestrogo kažnjavaju.

9. Kada ga psihički ucjenjuju svojim osjećajima.

10. Kada ga zakidaju i misle da dijete razumije neprimjerene komentare: "Mama je tako rekla", "Tata će odlučiti, jer on zna šta je najbolje".

NA VRH

Podijeli članak na