SAVJETI Kako beba raste

Kako stimulirati učenje govora

Kada dijete pokazuje prstićem na neki predmet, roditelji trebaju imenovati taj predmet, jer je to lingvistička informacija dana u najidealnije vrijeme

"Bebe i mame"
20.10.2018 11:24

Ranom intervencijom bi se upotreba gestikulacije mogla stimulirati

Foto: Ilustracija

Istraživači su otkrili da kod djece s oštećenjima mozga postoji direktna veza između korištenja gestova kada pokazuju da nešto žele i razvoja govora. Isto tako, primijećeno je da djeca koja slabo koriste govor u ranoj dobi, slabo koriste i gestikulaciju. Ranom intervencijom bi se upotreba gestikulacije mogla stimulirati, a time i razvoj govora.

Psiholozi kažu kako će njezino istraživanje pomoći stručnjacima da praćenjem gestikulacije bebe otkriju hoće li biti problema s govorom i prije nego što se poteškoće u govoru i pojave. Nadalje, pomaganjem i poticanjem korištenja gesti, može se djetetu pomoći i u razvoju govora.

Ovo vrijedi i za djecu koja imaju oštećenje mozga, ali i za one koji nemaju spomenuti zdravstveni prolem. Geste reflektiraju brzinu učenja govora, a mogu ga i ubrzati. Primjerice, kada dijete pokazuje prstićem na neki predmet, roditelji trebaju imenovati taj predmet, jer je to lingvistička informacija dana u najidealnije vrijeme.

NA VRH