KORISNO Život u porodici

Igra je dječiji posao

Igre za dijete birajte u skladu sa stepenom njegovog razvoja

"Bebe i mame"
29.11.2018 10:49

Foto: Ilustracija

Dječija igra je od ključne važnosti za razvoj. Ona je način na koji dijete uči o svijetu i samom sebi. Potiče emotivni, socijalni i kognitivni razvoj bebe. Stručnjaci često kažu da je igra dječiji posao.

Kako beba raste, njene igre postaju sve složenije. Kroz njih će razviti brojne vještine poput kreativnosti, samostalnosti i rješavanja problema. Igre za dijete birajte u skladu sa stepenom razvoja.

Bebi od tri mjeseca, koja tek uči kako hvatati predmete, odgovarat će velike mekane igračke, a jednogodišnjem djetetu koje istražuje veze među predmetima i događajima zanimljive će biti igre skrivača.

Interakcija sa drugima izuzetno je važna djeci. Novorođenčad vole da se smješkaju, razgledaju i smiju, a starija djeca vole fizički zahtjevnije igre.

Baratanje objektima fascinira bebe od četvrtog do desetog mjeseca. Djeca starija od godine dana vole funkcionalne igre: češljanje četkom-igračkom, košenje trave plastičnom kosilicom i slično.

Rana simbolička igra razvija se oko druge godine i u tom periodu djeca koriste različite objekte poput kartonskih kutija, lonaca i slično kao zamjenu za neke druge predmete poput šešira, kofera itd.

Sa dvije i po, tri godine djeca počinju igranje uloga. Tada u igrama imitiraju roditelje, poznanike, ili se pretvaraju da su doktori, učitelji itd.

Tagovi

Igra Igranje
NA VRH