KUĆNI TESTOVI Roditelji mogu sami utvrditi

Čuje li beba?

Ukoliko roditelj ocijeni da njegovo dijete nije prošlo na ovim kućnim testovima, potrebno je da se za pomoć obrati liječniku.

"Bebe i mame"
26.01.2019 07:37

Oštećenje sluha najčešće se otkrije kasno

Foto: Ilustracija

Roditelji mogu sami utvrditi imaju li njihove bebe normalan sluh. A evo kako: 

- Poslije šest sedmica

Glasan zvuk, kao što je lupanje vratima, može preplašiti bebu staru samo šest sedmica, ukoliko je njen sluh normalan.

- Poslije navršena tri mjeseca

Dijete se može smijati i gugutati, okretati prema izvoru zvuka i obratiti pažnju na njega, čak i u slučaju da je zvuk kratkotrajan i ne posebno glasan.

- Šest, sedam ili osam mjeseci

Šestomjesečna beba sa dobrim sluhom može oponašati zvukove, a dijete od sedam ili osam mjeseci može slušati muziku i promijeniti visinu glasa u pokušaju da proizvede različite zvukove.

- Deset do 12 mjeseci

Dijete staro deset do 12 mjeseci obično će reagirati kad mu se obrati neka osoba sa udaljenosti od jednog metra ili kad čuje glasno naređenje kao što je "Ne!".

Ukoliko roditelj ocijeni da njegovo dijete nije prošlo na ovim kućnim testovima, potrebno je da se za pomoć obrati liječniku.

A evo šta kažu stručna iskustva. Najbolje bi bilo bebin sluh provjeriti još u porodilištu. To je savremeni stav i preporuka razvijenog svijeta. Zašto? Zato što čak i djelimično, a pogotovo trajno oštećenje sluha kod djece, koje nastaje prije razvoja govora, ima teške posljedice na cjelokupan kasniji razvoj.

Većina oštećenja prisutna su već pri otpustu iz rodilišta, a malo slučajeva nastaje kasnije zbog nekih bolesti ili fizičkih povreda glave.

Nažalost, oštećenje sluha otkrije se kasno i to najčešće u dobi od dvije godine, jer se tada govor ne razvija pravilno.

Pravovremeno otkrivanje oštećenja sluha omogućava početak liječenja, a time se znatno sprečava zaostajanje u govoru.

Prvi način

Sluh se može ispitati na dva načina. Pvi je ovaj: Dok dijete spava u ušnu školjku postavlja se mala sonda, nakon čega se daje niz zvukova, a aparat automatski nakon 60 sekundi pokazuje rezultat. Ispitivanje se zasniva na činjenici da zdrava pužnica uha na podražaj zvukom odgovara ehom koji reproducira mikrofon.

 Drugi način

Druga pretraga je malo složenija. Dijete mora biti mirno ili spavati. Ispitivanje traje od deset minuta do jednog sata. Na ovaj način ispituje se bioelektrični odgovor većeg dijela slušnog puta, a ne samo pužnice nego i slušnog živca. Rezultat ispitivanja gotov je odmah.

NA VRH