GOVOR Sposobnost boljeg izražavanja

Djevojčice imaju bogatiji rječnik od dječaka

Za muškarce govor i jezik nisu važne moždane vještine, a nastaju, uglavnom, na lijevoj strani mozga i nemaju određenu funkciju

Piše: "Bebe i mame"

Djevojčice više pričaju od vršnjaka dječaka

Foto: Ilustracija


Sposobnost boljeg izražavanja djevojčica od dječaka povezana je s anatomijom ljudskoga mozga. Već s tri godine djevojčice imaju dvostruko bogatiji i razumljiviji rječnik od dječaka iste dobi.  

Iako su roditelji zabrinuti zbog skromnog rječnika dječaka, on nije povezan s teškoćama u govoru. Za muškarce govor i jezik nisu važne moždane vještine, a nastaju, uglavnom, na lijevoj strani mozga i nemaju određenu funkciju.

Kad muškarac govori, cijeli lijevi dio mozga postaje aktivan tražeći centar za govor, ali ga ne može pronaći. Zato dečki naginju mumljanju i imaju nemarniji izgovor od djevojčica.

NA VRH