PRAVILA Roditelji, pažnja

Odgoj - šta trebate, a šta ne

Majka i otac moraju imati jedinstvene stavove, jer će ih u suprotnom djeca jednom sigurno izigrati

"Bebe i mame"
27.03.2019 16:49

Roditelji moraju naći jednako vremena za svako dijete

Foto: Ilustracija

- Djecu ne smijete tući. 

- Djecu ne smijete kažnjavati tako što ćete im uskratiti jelo.

- Majka i otac moraju imati jedinstvene stavove, jer će ih u suprotnom djeca jednom sigurno izigrati.

- Roditelji moraju naći jednako vremena za svako dijete.

- Roditelji moraju brinuti o djeci.

- Djecu treba saslušati i ozbiljno shvatiti.

- Roditelji trebaju pustiti djeci da kažu sve što im je na srcu.

- Roditelji trebaju naći vremena i za same sebe.

NA VRH