Odgoj

Recite odlučno NE dječijim hirovima

"Bebe i mame"
23.02.2018 13:17

Nemojte ignorirati djetetove agresivne, histerične napade. Svaki mu put objasnite zašto je takvo ponašanje neprimjereno i loše. Osim agresivnošću, djeca i histeriziranjem često nastoje postići određeni cilj. Tada, najčešće, plaču, razbacuju i trgaju igračke ili nekontrolirano vrište.

Dijete je u takvoj situaciji najbolje pokušati utješiti zagrljajem, poljupcem i umirujućim riječima.

Ali, pogrešno je priuštiti mu ono što je tim ponašanjem pokušalo postići. Učinite li to, dijete će pretpostaviti da je histerija pozitivna te će takve ispade ponavljati.

Ipak, treba i pažljivo procijeniti šta je i zašto izazvalo takvu reakciju djeteta. Ako je riječ o hirovitoj želji za igračkom koju smatrate nepotrebnom, budite ustrajni u svojoj odluci. Dijete će prestati s ispadima samo ako uvidi da njima ništa ne postiže.

Radi li se, pak, o histeriji zbog odvajanja od roditelja (ostanak u vrtiću, odlazak jednog roditelja na put), obavezno razgovarajte s djetetom nakon što se smiri. Na staložen mu i strpljiv način objasnite zašto tako mora biti te kako nije lijepo neprimjerno se ponašati.

Evo, šta još može pomoći da bezbolno prevaziđete epizode agresivnosti kod djeteta:

* Jedna od učinkovitih metoda protiv agresije, histerije i depresije kod djece je da ih učite kako će neke od željenih stvari dobiti kao nagradu za dobro ponašanje.

* Dijete će prestati s bacanjem na tlo, vrištanjem i plakanjem kad shvati da time ništa ne postiže.

* Odluči li roditelj da neće popustiti djetetu, važno je da u toj odluci ustraje. Histerično će se ponašanje ponoviti dva do tri puta, dok dijete ne uvidi da njime ništa ne postiže.

* Najvažnije je razumijevanje i objašnjavanje. Svaku odluku treba objasniti, a ne dovesti dijete pred gotov čin.

* Objasnite djetetu da ne mora uvijek imati sve što imaju druga djeca jer se razlikuje od njih. To je i idealan trenutak da pohvalite vještine koje njemu "leže".

Oglasi

NA VRH