Zdravo dijete

Kombinacijom lijekova protiv visoke temperature

"Bebe i mame"
19.04.2018 17:30

Optimalan način da se snizi povišena temperatura kod djece je da se počne sa ibuprofenom, a da se potom ovaj lijek eventualno kombinira s paracetamolom, poručuju britanski stručnjaci sa Bristolskog univerziteta.

Oni su procijenili trajanje povišene temperature kod 146 mališana, starosti od šest mjeseci do šest godina. U prva četiri sata terapije, kombinacija lijekova skratila je trajanje povišene temperature za 55 minuta u odnosu na paracetamol, dok je djelovanje samo ibuprofena bilo isto kao i djelovanje kombinacije lijekova.

Tokom 24 sata, kombinacija lijekova skratila je trajanje povišene temperature za 4,4 sata u odnosu na trajanje kod djece koja su bila pod terapijom paracetamolom, i za 2,5 sata u odnosu na trajanje kod terapije ibuprofenom.

Neželjeni uzgredni simptomi bili su otprilike isti kod sva tri načina spuštanja temperature, naglašavaju britanski stručnjaci.

NA VRH