Roditeljske dileme

Zašto sve više parova ima samo jedno dijete

Autor: "Bebe i mame"
15.05.2018 18:44
A
A
A

Najnoviji podaci pokazuju da jedina djeca u porodici imaju višu inteligenciju od djece koja imaju braću i sestre. U svijetu je trend da se parovi odlučuju na samo jedno dijete, a taj je trend sve prisutniji i kod nas.

Zašto samo jedno

• Sve je više razvoda pa se nekim parovima brak čini nestabilnim, zbog čega ne žele imati više od jednog djeteta.

• Ekonomska situacija, odnosno strah roditelja da drugom ili trećem djetetu neće moći obezbijediti sve ono što bi htjeli.

• Žene su zaposlene i često ne žele zbog djece zapostaviti karijeru.

Prednosti jedinaca

Istraživanja pokazuju da jedinci mogu imati određene prednosti zbog svog posebnog statusa: više pažnje od roditelja, kreativniji su jer sami moraju osmišljavati igre i aktivnosti, otvoreniji su iako manje snalažljivi, oslobođeni su sukobljavanja i poređenja s braćom i sestrama.

Kakva su to djeca

Jedinci ne vole kritiku, što je i razumljivo. "Pošteđeni" su bratske ljubavi koja se često iskazuje zadirkivanjem, uvredama i tučnjavom. Zbog toga će pokušati udovoljavati drugima ili će se jednostavno dizati iznad problema (to se njih ne tiče).

Jedinac će češće dobiti što želi. Teže se prilagođava društvu vršnjaka i radu u grupi, jer je navikao biti sam i centar svega.

Jedinac može biti inicijator, vrlo je često u ulozi vođe, voli davati prijedloge, korekcije, alternative. Zna biti dobar prijatelj sa vršnjacima, čime kompenzira nedostatak druženja s braćom ili sestrama.

Djetetu jedincu nedostaje svijet iluzija, obogaćen zajednički životom sa sestrama i braćom.

Jedinac se osjeća usamljenim. Ne osjeća se dijelom dječjeg svijeta i ne žele biti njegovim dijelom, premda je to samo maska, jer se u njemu ne snalazi.

Jedinac je okružen odraslima i pokušava se ponašati, ramišljati, reagirati kao odrasli, a to je previše i preuranjeno za malo dijete. Zbog toga mu treba druženje sa drugom djecom, da bi ostalo i razvijalo se prirodno na onom stepenu na kojem zapravo razvojno jest.

Odrasli ne mogu djetetu zamijeniti ono što mu može dati druženje s drugom djecom.

Šta kaže nauka

• Inteligencija - Jedinci, kao i prvorođeni, pokazuju nešto povišenu inteligenciju od mlađe braće i sestara.

• Postignuća - Kao i kod inteligencije, jedinci i prvorođeni imaju malo povišena postignuća od mlađe braće i sestara. Teoretičari ovaj fenomen objašnjavaju kroz posebnost veze jedinog djeteta i roditelja.

• Pripadnost - Neka istraživanja pokazuju da jedinci mogu imati manjih teškoća u prihvaćanju od strane neke grupe. Posebna istraživanja su pokazala da jedinac može biti dijelom nekoliko organizacija, može imati više prijatelja i voditi manje intenzivan socijalni život.

Daljnje istraživanje pokazuje da on daje i dobiva više od organizacija i prijatelja nego ostali.

• Popularnost kod vršnjaka - Neka istraživanja pokazuju da prvorođenci naginju više autokratskoj, a manje saradničkoj komunikaciji, zbog toga jer u odrastanju nisu imali starijeg brata/sestru.

Druga istraživanja pokazuju da najveće simpatije vršnjaka istog spola dobivaju jedinci i zadnje rođeni.

• Samopouzdanje - Neka istraživanja pokazuju da prvorođeni, zadnjerođeni i jedinci imaju najviše samopouzdanje. Ono jasno ovisi o vrstama samopouzdanja, uzrastu djece, utjecaju roditelja i braće i sestara na razvoj samopouzdanja.

Više o:

Jedinci