DILEME Život u porodici

Treba li čistiti igračke

Nikada nemojte davati djetetu igračku koju nakon kupovine niste očistili

"Bebe i mame"
17.10.2018 10:39

Kupujte igračke na čijoj ambalaži ili etikate postoji upustvo za čišćenje

Foto: Ilustracija

Prilikom kupovine igračaka vodite računa o tome da li se igračka lakše ili teže čisti. To možete uraditi barem do druge godine života djeteta - dok ne počinje sam birati igračke. Kupujte igračke na čijoj ambalaži ili etikate postoji upustvo za čišćenje.

Nikada nemojte davati djetetu igračku koju nakon kupovine niste očistili. S jede strane tako čuvate djetetovo zdravlje - osim prašine na novim igračkama često se nalaze i bakterije ili čak virusi- ali i provjeravate da li je igračka ispravna.

Ukoliko pri prvom čišćenju igračka pušta boju, dlačice otpadaju ili na bilo koji drugi nači se ošteti - igračku treba vratiti u prodavnicu gdej ste je kupili ili baciti.

NA VRH