Šta kaže nauka

Spol bebe krije tatino porodično stablo

"Bebe i mame"
27.05.2018 21:44

Ako uskoro trebate dobiti bebu, a jako vas zanima da li će biti dječak ili djevojčica proučite porodično stablo budućeg tate. Naime, dugo se vjerovalo da muškarci koji potječu iz porodica s više muških potomaka imaju veće šanse da dobiju sina, a sada je to i naučno potvrđeno.

Tokom istraživanja čiji su rezultati objavljeni u časopisu „Evolutionary Biology" analizirano je 927 porodičnih stabala koja sežu do početka 17. stoljeća porodica iz Evrope i Sjeverne Amerike.

Rezultati su pokazali da muškarac koji ima više braće ima veću šansu da dobije sina, dok muškarac s mnogo sestara ima veće šanse da dobije kćerku. Naučnici su zaključili da se šansa za dobivanje sina, odnosno kćerke, nasljeđuje. Ali, samo kada su u pitanju očevi, dok se kod majki to ne može predvidjeti.

Spol djeteta određuje otac, jer da muškarci nose odlučujući ženski X ili muški Y kromozom, dok jajne ćelije nose samo X hromozome. Stručnjaci su došli do zaključka da se muškom linijom prenosi za sada neotkriveni gen koji određuje procenat X i Y hromozoma u spermatozoidima, a pretpostavlja se da se taj gen javlja u tri moguće varijante (alela). Jedna varijanta proizvodi pretežno X hromozome, druga uglavnom Y, a treća nosi približno jednak broj X i Y hromozoma.

Ipak, sve dok se beba ne rodi, ništa nije sigurno. Ne zaboravite da čak i ultrazvučni pregled kojim se može utvrditi spol već između 18. i 20. sedmice od začeća ostavlja mogućnost greške od pet posto, tako da bi možda bilo bolje da s uređenjem dječije sobe sačekate dok se beba ne rodi.

Tagovi

Spol djeteta
NA VRH