Istraživanja

Zaposlene majke radije bi bile s djecom

"Bebe i mame"
30.07.2018 15:26

Čini se da i najnoviji rezultati istraživanja pokazuju da su brojne svjetske vlade pogrešno shvatile porodiljski dopust i brigu za djecu.

Jer, šest od deset zaposlenih majki voljelo bi raditi skraćeno radno vrijeme da bi mogle više vremena provoditi s djecom. Manje od petine ih je izjavilo da bi pristalo i na povećanje radnog vremena kada bi postojala ustanova gdje bi se dobro brinuli za djecu.

- Vlade provode kampanje kako bi se rađalo više djece, a istovremeno žene prisiljavaju na sve složeniji posao i više radnih sati. Žene to ne žele, a to je pokazalo i ovo istraživanje. Takvi trendovi nisu u interesu djece, a ni u interesu žena – kažu istraživači.

U velikom istraživanju dvije trećine majki rekle su da moraju raditi jer trebaju novac. Jedna od osam majki koja se vratila na posao u posljednje dvije godine učinila je to zbog porodične finansijske situacije.

Majke koje su umjesto posla odabrale da ostanu kod kuće i brinu o djeci rekle su da su to učinile jer nigdje ne bi zaradile toliki novac koji bi im mogao nadoknaditi vrijeme provedeno s djecom.

NA VRH