TRUDNOĆA Najčešće se javljaju u prvom tromjesečju

Jutarnje mučnine – Krivac je hormon?

Šta su gestoze? Koje pojave spadaju u rane, a koje u kasne gestoze? Zašto su važni kontrolni pregledi prije i tokom trudnoće?

"Bebe i mame"
23.05.2019 12:46

U slučajevima teškog povraćanja nužna je hospitalizacija

Foto: Ilustracija

Sam pojam gestoza je opći naziv za bolesti svojstvene trudnoći (gestaciji) - patološka zbivanja u organizmu trudne žene. U ovom izvornom značenju razlikuju se dva oblika gestoza: rane i kasne gestoze.  

Rane gestoze javljaju se u ranoj trudnoći, obično tokom prvog trimestra i obuhvaćaju prekomjerno lučenje sline i prekomjerno povraćanje u trudnoći, a u kasne gestoze se ubrajaju EPH gestoza i eklampsija.

Za povraćanje nema lijeka

Prekomjerno lučenje žlijezda slinovnica u trudnoći (ptyalismus) je uobičajeni i neugodni simptom rane trudnoće. Češće se javlja kod žena koje imaju mučnine i vjerojatno pojačava osjećaj gađenja u trudnoći.

Ukoliko se radi o velikim količinama (više od litre dnevno) može nastati ulcerozni stomatitis ili doći do dehidracije. Nema pouzdanog lijeka, a kod ekstremnih slučajeva primjenjuju se vrlo oprezno trankilajzeri, sedativi, antihistaminici i atropin.

Jutarnje mučnine i povraćanje (emesis), iako gotovo sinonim za ranu trudnoću, javljaju se u svega 1/3 - 1/2 trudnica. Nije sasvim sigurno, ali se smatra da je visok nivo hormona hCG tokom prvih 12 sedmica trudnoće odgovoran za mučninu, gađenje i povraćanje u ovom razdoblju trudnoće. Padom nivoa hCG nakon 16. sedmice trudnoće kod većine trudnica prestaju tegobe ovog tipa.

Osim hormonskih faktora, značajnu ulogu u nastanku ovih tegoba igraju psihološki i emotivni faktori.

Kod lakših oblika povraćanja trudnica povraća dva do pet puta na dan, obično poslije jela, pri čemu se tjelesna težina ne mijenja, a vitalne funkcije su nepromijenjene.

Umjereno teško povraćanje podrazumijeva povraćanje pet do deset puta na dan, pri čemu dolazi do pada tjelesne težine, porasta pulsa, smanjenja izlučivanja tekućine i promjena u sastavu elektrolita krvi.

Teški oblici povraćanja (hyperemesis) s povraćanjem 10 - 20 puta na dan, praćeni su teškom dehidracijom, anurijom, i u najtežim slučajevima mogu dovesti do javljanja halucinacija, delirija, žutice, kome i smrti.

Šta je EPH

Kasne ili pozne gestoze javljaju se iznimno prije 24. sedmice trudnoće i 48 sati nakon poroda, a učestalost se kreće između tri do deset posto trudnoća. Klasična definicija simptoma obuhvaća pojavu edema (E) što označuje nakupljanje tekućine u tkivima, proteinuriju (P) - bjelančevine u urinu i hipertenziju (H).

Početna slova ovih simptoma tvore kraticu EPH, pa otuda i naziva EPH bolest svojstvena trudnoći ili EPH gestoza.

Mnogobrojne su podjele EPH gestoza: prema simptomima, prema patogenezi, prema pratećim bolestima, prema težini simptoma.

Danas se, ipak, najčešće koristi podjela američkog Komiteta za zaštitu majki prema kojoj razlikujemo akutnu toksemiju trudnoće, kroničnu hipertenziju i neklasificirana stanja i bolesti.

Akutna toksemija trudnoće obuhvaća dva stanja: preeklampsiju i eklampsiju. Preeklampsija je definirana povišenim krvnim tlakom (PIH - pregnancy induced hypertonia) i proteinurijom u trudnoći, a eklampsija, prije svega, pojavom konvulzija u trudnoći.

Pri tome se eklampsija najčešće nadovezuje na preeklampsiju iako je moguća pojava konvulzija i bez znakova preeklampije (eclampsia sine eclampsia).

Na koji način trudnoća dovodi do pojave visokog pritiska ili oštećenja bubrega i izlučivanja bjelančevina u urinu nije još uvijek konačno razjašnjeno. I ovdje postoje mnogobrojne teorije od kojih je najprihvatljivija teorija o nedostatnoj funkciji trofoblasta i nedovoljno učinkovitoj eroziji spiralnih arterija maternice.

Kao posljedica ovih promjena javlja se zastoj rasta djeteta, kao i veća učestalost mrtvorođenih beba ili nedonoščadi. Krajnji i najteži stadij EPH gestoze je eklampsija koja se odlikuje iznenadnim gubitkom svijesti i pojavom konvulzija, nakon čega nastupa kraće ili duže komatozno stanje.

Dijagnostika i praćenje trudnoće, kao i tok poroda u ovim slučajevima su iznimno komplicirani. EPH gestoza je upravo razlog zašto se kod svakog pregleda trudnice u okviru antenatalne skrbi mjeri tjelesna težina, krvni tlak i pregleda urina na sadržaj bjelančevina.

Kako predvidjeti kasnu gestozu

Mjerenje protoka krvi kroz krvne žile maternice tijekom 20. - 24. sedmice trudnoće može u velikom postotku predskazati pojavu kasne gestoze. Kod svih i malo težih oblika obavezna je hospitalizacija uz intenzivni nadzor, a terapija se ravna prema nalazima, stanju trudnice i sedmicama trudnoće.

Porod se, također, ovisno o simptomima, može dovršiti vaginalnim putem ili carskim rezom, ovisno o postojanju indikacija za carski rez.

EPH gestoza je idealan primjer kako i koliko redoviti ginekološki pregledi trudnica u okviru antenatalne skrbi igraju ulogu i imaju važnost u nadziranju pravilnog toka trudnoće i poroda, odnosno prepoznavanju potencijalnih izvora opasnosti za majku i dijete.

Zbog povraćanja - u bolnicu 

U slučajevima teškog povraćanja nužna je hospitalizacija trudnice s nadoknadom tekućine, elektrolita i vitamina, uz sedaciju i kortikosteroidnu terapiju. Vrlo rijetko dolazi do takovog oštećenja funkcija jetre i bubrega da je nužno prekinuti trudnoću kako bi se trudnica održala na životu.

Komentari

NA VRH